Polsko-Katarski Okrągły Stół Gospodarczy

Okrągły stół zorganizowała Katarska Izba we współpracy z Ambasadą RP w Katarze. Wydarzenie zbiegło się w czasie z wizytą Prezydenta RP w Katarze. Uczestniczyli w nim : Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Handlu i Przemysłu Kataru szejk Mohammed bin Hamad bin Kassim Al Abdullah Al Thani, szefowie największych polskich spółek oraz katarscy i polscy przedsiębiorcy.


Minister Handlu i Przemysłu Kataru wygłosił przemówienie otwierające, w którym zachęcał do wzmocnienia stosunków gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych między obydwoma krajami.

W swoim wystąpieniu polski prezydent podkreślił zaś znaczenie współpracy katarsko-polskiej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu środkowoeuropejskiego. Wskazał na możliwości rozwoju współpracy gospodarczej między obydwoma krajami. Zaproponował rozwiązanie problemu ujemnego bilansu handlowego Polski wynikającego z importu katarskiej skroplonego gazu ziemnego. Owym rozwiązaniem jest eksport polskich produktów rolnych do Kataru, transfer technologii w sektorze infrastruktury oraz wymiana doświadczeń w organizacji imprez sportowych. Prezydent RP wyraził uznanie dla działalności Polsko-Katarskiej Rady Biznesu (QPBC), która promuje i wspiera polsko-katarskie stosunki handlowe w sektorze prywatnym.

Następnie przedstawiciele największych polskich spółek, takich jak PGNiG , Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, przedstawili swoje oferty wskazujące możliwości przyszłej współpracy z Katarem.

Następnie zostały podpisane trzy memoranda porozumienia pomiędzy katarskimi i polskimi podmiotami: Targami Kielce i Qatar Convention Center, ZPUE KORNEA i Technical Trade Services Company, AIDA diagnostics i Edraq Healthcare Solutions.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy pomiędzy firmami, które mamy nadzieję poszerzą zakres polsko-katarskiej współpracy biznesowej w sektorze prywatnym.