Premiera książki założycielki Almasdar

Z radością informujemy, że założycielka Almasdar, Zuzanna Nabulssi-Masełbas właśnie opublikowała monografię naukową pt. „Egyptian Linguistic Separatism. A Study in Wikipedia Masri”. Książka została wydana przez Uniwersytet Warszawski w formie e-booka w wolnym dostępie.

Publikacja poświęcona jest sytuacji językowej w Egipcie. Dotyczy idei językowego secesjonizmu, a więc poglądu, że egipski arabski stanowi osobny język, odrębny od arabskiego i zasługujący na oficjalny status państwowy. Egipski separatyzm językowy pozostaje ruchem marginalnym, budzącym nieraz skrajnie negatywne emocje. W świecie nowych technologii, rozgrywki i rozważania ideologiczne przenoszą się do świata wirtualnego. Autorka nakreśla mapę organizacji, stron internetowych, mediów i stowarzyszeń intelektualistów promujących egipski separatyzm językowy. Za punkt wyjścia obiera Egipsko-Arabską Wikipedię (Wikipedię Masri), której misją jest podniesienia statusu egipskiej odmiany języka arabskiego.

Rozpiera nas duma i zachęcamy do lektury:

http://arabistyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/355/2024/02/Zuzanna-Nabulssi-Maselbas-Egyptian-linguistic-separatism.-A-study-in-Wikipedia-Masri.pdf